GRYKA E KAÇANIKUT

SPONZORËT

SHARRCEM

SHARRCEM
Sharrcem është Prodhuesi i vetëm i qimentos në Kosovë dhe furnizuesi kryesor i qimentos. Gjendet në një mjedis të vogël Hani i Elezit në pjesën jugore të Kosovës afër kufirit me Maqedonin, furnizon me qimento në të gjithë Kosovën. Për momentin Sharrcem operohet nga Holcim Grup, një nga...
>>

Search site

© 2009 - 2010