GRYKA E KAÇANIKUT

SHarcem

20/05/2009 21:30

Sharrcem është Prodhuesi i vetëm i qimentos në Kosovë dhe furnizuesi kryesor i qimentos. Gjendet në një mjedis të vogël Hani i Elezit në pjesën jugore të Kosovës afër kufirit me Maqedonin, furnizon me qimento në të gjithë Kosovën. Për momentin Sharrcem operohet nga Holcim Grup, një nga udhëheqësit e furnizuesëve të qimentos, bazuar në marrëveshjen mbi qiranë, menagjemnti dhe operimi i Sharrcem nënshkruar më 13 Qershor 2000 me UNMIK

afsdafdafsabn
Back

Search site

© 2009 - 2010